Sprawianie przyjemności - sobie i innym 

Aukcja dobroczynna na rzecz Caritas Legnica z przeznaczeniem na plany pomocy potrzebującym realizowane przez parafię katedralną.

Sobota 11 czerwca od godz. 10.00 w
Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2, Legnica 

Aukcja Odbywa Się Pod Patronatem 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego 
i
P. Prezydenta M. Legnicy Tadeusza Krzakowskiego.

Stiftung Seelsorge

"Stiftung Seelsorge" jest fundacją non-profit, która wspiera parafie i stowarzyszenia w mieście Wuppertal. 
Przekazuje tu 115 obrazów ze swojego zasobu dzieł sztuki. 
Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na realizację projektu pomocy potrzebującym w parafii katedralnej.